[L] Mark the letter _________ on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

monamedia
25.07.2023

Câu 1

Nghe đoạn hội thoại và chọn từ chính xác

Mark the letter _________ on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{x^2} + 2}}{{{x^5} + {x^2} + 1}}\

 

 

00:00

[latex] \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{x^2} + 2}}{{{x^5} + {x^2} + 1}}\ [/latex]

Watched

Learned

Missed

ID: 1814
Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x