TOEIC ETS 2022 – Test 10 – Question 149

Đinh Hải Dương
27.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Thank you for downloading the Spumoni mobile phone app!
At your current basic membership level, your ability to save recipes is limited to five per day. If you would like the freedom to save unlimited recipes daily, automatically generate shopping lists, create weekly meal plans, and track nutritional data, you can become a premium member for just $2.99 a month. a
Many users find this small fee to be money well spent, as the premium features save them time and enable them to make healthier meal choices. Visit our “PM Community” Web page to view real testimonials from our premium members.

What does the notice encourage users to do?

Share their own recipes

Submit their own testimonials

Upgrade their membership status

Download a recent software update

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online