TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 122

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


_____ the rock band Captain Zino decided to offer free tickets to their concert, sales of their album have reached record numbers.

Since

Besides

As much as

Not only

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online