TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 149

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Westerly Hotel
295 Prudence Ave.
Atlanta, GA 30317
Dear Guest,
Welcome to Atlanta. We are pleased you have chosen the Westerly Hotel. A complimentary breakfast is served daily from 6:00 A.M. to 10:30 A.M. in our dining area located in the lobby. Enjoy an array of selections including eggs, oatmeal, pastries, fresh fruit, cereal, juice, coffee, and tea. Please be aware, however, that on May 2 breakfast will be served in the Fin Restaurant, located on the third floor, to accommodate a private event.
Regards,
Malcolm Anderson, Manager
Westerly Hotel

What is a purpose of the note?

To request feedback on a recent stay

To inform a guest of a location change

To invite a guest to a private event

To announce the opening of a new hotel

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online