TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 153

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Lisa Dominguez (3:24 P.M.)
Hi, Travis. I’m at the market shopping for tomatoes, but none of them are ripe. Can you check to see if we have any frozen tomato sauce on hand from last week? Otherwise, I guess I could get some canned tomatoes.
Travis Farley (3:27 P.M.)
I’m afraid we are all out. Let me speak to the chef.
Lisa Dominguez (3:28 P.M.) 
That would be great.
Travis Farley (3:32 P.M.)
She says that you can pick up red peppers instead. We will need to make a small change to the menu description, but the other ingredients can stay the same.
Lisa Dominguez (3:34 P.M.)
OK. I’ve got it. Thank you!

For what kind of business does Mr. Farley most likely work?

A farm

A grocery store

A restaurant

A delivery service

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online