TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 155

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Attention, Members of the Belle Coffee Club:
-[1]-. Next week, Belle Coffee will debut our newest coffee creation, the Latte Slow Brew. -[2]-. Members of the Belle Coffee Club can get their first taste of this new treat at our flagship store at 200 Wellington Street. We invite you to stop by on January 12 and show your membership card for a complimentary cup of Latte Slow Brew and a pastry sample from our local partner, Yonge Confections. Choose from a variety of their fresh-baked muffins, including a flavour baked especially for Belle Coffee: the chocolate espresso muffin. -[3]-.
Rollout at our other Belle Coffee locations will follow over the next four weeks. To learn more, visit bellecoffee.ca. -[4]-.
Enjoy!

What will Belle Coffee do on January 12?

Merge with Yonge Confections

Open a second location

Introduce a new product

Start a membership program

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online