TOEIC ETS 2022 – Test 5 – Question 148

Đinh Hải Dương
16.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

http:/www.yummygoodfoods.com
Yummy Good Foods
Is nutrition important to you?
Do you like high-quality, natural products?
Are you short on time?
Then consider our healthy, nutritional meals shipped right to your door! Yummy Good Foods is having a special one-time offer. We will send your first week of delicious meals from our Healthy Meal menu with complimentary shipping!
Go to www.yummygoodfoods.com and enter code: BetterHealth4Me.
Offer valid through June with your first monthly purchase.

What is available through the month of June?

A diet analysis

A sample recipe

A free delivery

A magazine subscription

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online