TOEIC ETS 2022 – Test 5 – Question 162

Đinh Hải Dương
16.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

[2:11 P.M.] Frank Stern:
Hi, Petra. A customer wants 1,000 glossy color posters, double-sided. Any chance we can do this today? If not, they might take the job elsewhere.
2:12 P.M. Petra Kitzos:
Probably not. We’re backed up with big job for Noble Architects. How about first thing tomorrow?
[2:12 P.M.] Frank Stern:
I’ll ask.
[2:13 P.M.〕 Frank Stern:
They want to know if it can be done by 10A.M.
[2:13 P.M.J Petra Kitzos:
Sure.
[2:14 P.M.] Frank Stern:
That’s a relief. Thanks.

Where do Mr. Stern and Ms. Kitzos most likely work?

At a shipping store

At an architecture firm

At an accounting office

At a print shop

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online