TOEIC ETS 2022 – Test 5 – Question 173

Đinh Hải Dương
17.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Lynda McCann (1:08 P.M.) Hello, Bernadette and Harrison. We urgently need to schedule a team meeting, so we can get working on our project.
Bernadette Ecco (1:10 P.M.) Sure. Are you wanting an all-marketing-staff meeting? Let me know if I can assist.
Lynda McCann (1:12 P.M.) No, I was thinking of the O’Neil project, so only the three of us who are on that team need to meet.
Bernadette Ecco (1:14 P.M.) Okay. I’m free either this Wednesday or Friday during the early afternoon.
Harrison Miller (1:15 P.M.) thought had been reassigned to the McMillan project instead.
Bernadette Ecco (1:17 P.M.) No, the final slot on that team was filled by Jacob Aikens, since he’s worked on similar projects in the past, like the Greller project and the Allford project.
Harrison Miller (1:18 P.M.) Okay, I see.
Lynda McCann (1:19 P.M.) I’m available on Wednesday and Friday as well, but only before 3 P.M.; I’ll be meeting with the sales team on Wednesday at 3 P.M. and the research team on Friday at 3:30 P.M.
Harrison Miller (1:21 P.M.) Wednesday won’t work for me, but I could do Friday at 1 P.M.
Lynda McCann (1:23 P.M.) Sounds good! Bernadette?
Bernadette Ecco (1:23 P.M.) Perfect! I’ll reserve the small conference room for us.

To what project are the three writers assigned?

The O'Neil project

The McMillan project

The Greller project

The Alford project

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online