TOEIC ETS 2022 – Test 6 – Question 148

Đinh Hải Dương
19.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Kendricks Appliances Sale
March 5 and 6
This event is our way of saying thank you to our friends and neighbors for welcoming our new business to the South Waterfront neighborhood one year ago. Members of the community who live east of Broad Avenue and west of Riverside Avenue are invited to stop in and claim an additional discount on selected merchandise this weekend. Just remember to bring proof of residency.

What is indicated about Kendricks Appliances?

It has been in business for one year.

It has a store on Broad Avenue.

Its delivery service is limited to South Waterfront.

Its hours are extended on the weekend.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online