TOEIC ETS 2022 – Test 6 – Question 154

Đinh Hải Dương
19.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Eric Ozawa (12:06 P.M.)
Hi Kara. I wanted to let you know that my train is going to be late.
Kara Murato (12:10 P.M.)
Oh, that’s too bad. Will you make it to the 3:00 meeting?
Eric Ozawa (12:11 P.M.)
I’m not sure. The conductor thinks it will be at least another hour before we leave.
Kara Murato (12:12 P.M.)
Should we postpone the meeting?
Eric Ozawa (12:14 P.M.)
I think you should get started. The plans for the new hospital wing are on my desk. You know everything about the changes to the original design. You can call me if the client has any questions that you are unable to answer.
Kara Murato (12:15 P.M.)
Sounds good. Let me know when you have an update on your arrival time.
Eric Ozawa (12:16 P.M.)
Sure. Thanks.

At 12:15 P.M., what does Ms. Murato most likely mean when she writes, “Sounds good”?

She will contact Mr. Ozawa if she has questions.

She will attend a meeting by phone.

She will drive Mr. Ozawa to the station.

She will reschedule a consultation.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online