TOEIC ETS 2022 – Test 6 – Question 156

Đinh Hải Dương
19.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

*E-mail*
From: noreply@vacationsiteseer.com
To: vneuman@gzetmail.com
Date: July 16, 2:52 P.M.
Subject: Your upcoming trip
Mr. Neuman:
Your trip to Milan is only a week away. -[1]- Your room at the Classico Hotel has been confirmed. Check-in is on July 23 at 2 P.M., and checkout is on July 28 at 11 A.M. There is no need to pay now, as payment is not required until you have checked out. -[2]-.
We urge you to plan ahead regarding car rentals. As a Vacation Siteseer customer, you are entitled to a discount of 20% if you book your car now. Our car rental partners are offering this special deal only until July 20, so do not wait. -[3]-.
Thank you for choosing Vacation Siteseer to book your stay in Milan. -[4]-.
Enjoy your journey!
Vacation Siteseer Team

What offer is included in the e-mail?

A car rental discount

Late checkout times

A hotel room upgrade

Free sightseeing tours

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online