TOEIC ETS 2022 – Test 7 – Question 118

Đinh Hải Dương
19.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


Interns must complete and return the new hire _____ by their first day of work.

background

management

publication

paperwork

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online