TOEIC ETS 2022 – Test 7 – Question 148

Đinh Hải Dương
20.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

To: Wayan Cahyo
From: Adi Athletic Club
Date: March 10
Subject: Acknowledgment
Dear Mr. Cahyo,
This is to acknowledge receipt of your letter dated March 5.
Your request has been processed. Your athletic club membership is scheduled to end on the date indicated below. You are welcome to use our facilities and attend group classes until then. Please be sure to clear out your locker of any personal belongings by this deadline.
Termination effective: March 31
Thank you.
Jordi Sommers, Customer Service Representative

What must Mr. Cahyo do by March 31 ?

Mail a check

Empty a locker

Write to an instructor

Call Mr. Sommers

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online