TOEIC ETS 2022 – Test 7 – Question 162

Đinh Hải Dương
20.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

November 23
Matteo Fernandez
5196 Revol St.
Laketon, CA 97999
Dear Mr. Fernandez,
We are writing to notify you that your license as described below will expire at the end of the year. -[1]-.
License Type: Motorcycle
License Number: 297461
Expiration: December 31
State law requires all motor vehicle licenses to be renewed periodically. The fees are $20 for boat and snowmobile licenses, $30 for motorcycle licenses, $40 for car licenses, and $50 for truck licenses. -[2]-. Check our Web site regarding further requirements for truck licenses, as well as fees for other types of vehicle licenses: www.motorvehiclelicense.net. It is quick and easy to renew online. -[3]- You can also renew by mail. If you choose this option, please send a copy of this notice along with payment to your local Motor Vehicle License office. -[4]-
Sincerely,
Betty Tsai
Administrator, Motor Vehicle Licenses

According to the letter, how much does Mr. Fernandez need to pay?

$20

$30

$40

$50

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online