TOEIC ETS 2022 – Test 7 – Question 164

Đinh Hải Dương
20.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

David Tham [8:04 A.M.] Hello, Kelly and Jonathan. Have we confirmed who will be arriving from Hong Kong next week?
Kelly Cromwell [8:05 A.M.] The Hong Kong office is sending Sara Wang and Neha Agarwal. Others can call in if needed.
David Tham [8:07 A.M.] Where will Sara and Neha be working when they arrive?
Kelly Cromwell [8:09 A.M.] They’ll be set up in conference room B. Otherwise, they can use the empty desks located near Michael Klein in Human Resources.
Jonathan Li [8:11 A.M.] Hold on. Actually, there are going to be three. Lillian Zhang is coming, too.
David Tham [8:12 A.M.] We will need another work space then. I’d like to keep them together. Maybe there’s a spare office in Accounting?
Kelly Cromwell [8:13 A.M.| Why is Ms. Zhang coming? I thought it was just the marketing team.
Jonathan Li [8:14 A.M.] The packaging designers have been working closely with Marketing on this project.
Kelly Cromwell [8:17 A.M.] Got it. I’ll take care of it. I’ll send a final schedule to you before lunch. Jonathan, please update the list of call-in participants’ names and numbers and send it to all of us.

Who will be visiting from the Hong Kong office?

Mr. Tham

Ms. Cromwell

Ms. Agarwal

Mr. Klein

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online