TOEIC ETS 2022 – Test 8 – Question 155

Đinh Hải Dương
23.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

To: Mary Lim <mlim412 @mailhouz.com>
From: George Siskos <gsiskos @crehcorp.com>
Date: September 24
Subject: Referral from Joe Argento
Attachment: Information
Hello Ms. Lim,
I am George Siskos, Recruiting Manager at Crehcorp Ltd. We are currently looking to hire an accounting clerk, and Joe Argento recommended you. From what Joe told me, your background makes you a good fit for the role (posting attached). If you are interested in learning more about Crehcorp and the position, I will be happy to provide further information. Let me know when you  are available to talk, and I will give you a call.
I look forward to hearing back from you!
George Siskos

What is Ms. Lim asked to do?

Visit Crehcorp's Web site

Contact Mr. Argento

Mail a resume

Respond to the e-mail

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online