TOEIC ETS 2022 – Test 8 – Question 161

Đinh Hải Dương
23.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

www.sergeyparksandrec.gov/survey
Welcome!
You have been directed to this survey through a page on the Sergey Parks and Recreation Department’s Web site, from one of Ecology Alive’s most recent online newsletters, or from a friend’s social media page. Regardless of how you got here, we appreciate your taking the time to complete it.
This survey aims to help local wildlife organizations find practical approaches to attracting a dedicated and reliable volunteer base. The survey takes about 15 minutes to complete, and your participation is completely optional. If you do not wish to answer a particular question, you can move on to the next one.
If you have any questions regarding how this survey will be used, please contact Stefan McHann at stefan_mchann@sergeyparksandrec.gov.
Survey #4123
Name: Kenshawn Odeyemi

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online