TOEIC ETS 2022 – Test 9 – Question 141

Đinh Hải Dương
24.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

To: Donald Haroway <dharoway@indomail.co.nz>
From: Fix-it Plumbing
Date: 4 August
Subject: Service request
Mr. Haroway,
This e-mail serves as confirmation that Fix-lt Plumbing will be able to —– (139) a gas line at your residence at 458 Heron Street. We —– (140) Bradley Burns, a certified and licensed master plumber, to do this on Monday, 10 August, between 10:00 A.M. and 11:00 A.M. It should take about an hour to put in the line. —– (141) Should you need to cancel the —– (142), please contact us right away. This is a particularly busy time of year, and our schedules are quite full.
Elna Dlamini
Fix-It Plumbing
141.

Then your gas stove will be ready to use.

Mr. Evans worked in your area last week.

Please call us by 9:30 A.M. the day before.

We do this job better than our competitors.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online