TOEIC ETS 2022 – Test 9 – Question 148

Đinh Hải Dương
26.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

Wayne Rental Available
A sparkling two-bedroom, one-bath apartment is available in the village of Wayne, fifteen miles from the center of Bowling Green. Situated in a mid-rise building that is ten years old, the apartment is convenient to shops and cafes and within walking distance of the train station. The oven and dishwasher have just been replaced, and a fresh tile countertop has been installed in the kitchen. A new washer and dryer set is next to the pantry. The monthly rent is $950, including utilities. Sign a one-year lease and you can move in as early as August 1. Call (419) 555-0145 to arrange a tour.

What is NOT mentioned as a new appliance?

A refrigerator

A clothes dryer

An oven

A dishwasher

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online