TOEIC ETS 2022 – Test 9 – Question 149

Đinh Hải Dương
26.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

We appreciate your purchase from Drapes-A-Lot! 
For issues regarding payment, exchanges, and returns, please contact your nearest Drapes-A-Lot retailer. For help with damaged or missing parts, instructions for do-it-yourself installation, or questions about your product, call Drapes-A-Lot customer support at (713) 555-0101. Representatives are available to answer questions Monday through Friday, 9:00 A.M. to 5:00 PM. Before calling, please have the following information ready: your name and phone number, the purchase order number, and where you made your purchase.

What does the notice suggest about Drapes-A-Lot?

It does not offer installation service.

It does not accept returns.

It provides online customer support.

It recently opened retail stores.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online