TOEIC ETS 2022 – Test 9 – Question 154

Đinh Hải Dương
26.11.2023

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

SAFT’S BOOKSHOP
Moving Sale
From 23 September through 30 September, Saft’s Bookshop at 312 High Street will be selling all its store fixtures, furniture, and equipment. This includes the beautiful antique bookshelves from our main storefront window. Don’t miss this great opportunity to purchase gently used items to furnish your own store. We are offering items at amazing prices and are even willing to negotiate. Saft’s Bookshop will reopen its doors at 4900 Bundar Street in February. It will be significantly more spacious and feature a distinct interior design. Please be sure to visit us at our new location.

What is suggested about the new Saft’s Bookshop?

It will be on the same street as the current location.

It will be open seven days a week.

It will be larger than the old shop.

It will retain most of its staff.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online