TOEIC ETS 2023 – Test 5 – Question 134

Đinh Hải Dương
20.12.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

 

134.

With great fanfare, Medicatenet has published the results of a five-year study.

Most therapies are developed in a trial-and-error process.

Medicatenet is just one of several leading biotechnology companies.

To accommodate this increase, the company has signed a lease to expand into a new facility in Norwalk.

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online