BÀI GIẢNG
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ GIỮA KỲ
ĐỀ CUỐI KỲ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ & QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM - HUST

Bài giảng Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm của các thầy cô ĐH Bách Khoa Hà Nội

Lượt đọc: 1102

Đăng ngày: 06/09/2023

Lượt tải 13

Cập nhật 9 tháng trước

Bài giảng Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ & QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM - HUST

Đề cương môn học Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm - HUST

Lượt đọc: 1102

Đăng ngày: 06/09/2023

Lượt tải 13

Cập nhật 9 tháng trước

Đề cương mã học phần - MI3180

Đề cương CTTT

Gợi ý giải đề cương Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm - BK0ST

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ & QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM - HUST

Đề giữa kỳ môn Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm - HUST - Tổng hợp các nhóm ngành

Lượt đọc: 1102

Đăng ngày: 06/09/2023

Lượt tải 13

Cập nhật 9 tháng trước

Đề giữa kỳ - BK0ST tổng hợp

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ & QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM - HUST

Đề cuối kỳ môn Xác suất thống kê & Quy hoạch thực nghiệm - HUST - Tổng hợp các nhóm ngành

Lượt đọc: 1102

Đăng ngày: 06/09/2023

Lượt tải 13

Cập nhật 9 tháng trước

Đề cuối kỳ

TÀI LIỆU THAM KHẢO XÁC SUẤT THỐNG KÊ & QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM- HUST

Lượt đọc: 1102

Đăng ngày: 06/09/2023

Lượt tải 13

Cập nhật 9 tháng trước

Tổng quan tài liệu

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Phân loại: Đại học Đại học Bách Khoa Hà Nội

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x