TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 137

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Bethenie Industries guarantees that its products will function as —– (135) for at least one year from date of purchase. —– (136). This —– (137) applies only to products sold at Bethenie Industries stores and other licensed distributors. Products that are found to be defective may be shipped to our address for repair or exchange. Please note that products that are being returned because of damage should be shipped back to us, whenever possible, in their —– (138) packaging.
137.

agenda

sale

requirement

warranty

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online