TOEIC ETS 2022 – Test 4 – Question 146

Đinh Hải Dương
14.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

VANCOUVER (3 February) – Poalesco unveiled its annual Plant Showcase today. According to Poalesco spokesman Nacio Roja, this —– (143) offering highlights the company’s latest efforts in botanical research. Many of these efforts result from customer surveys designed to gain an understanding of common challenges. —– (144). This year, the company’s specialized nurseries have turned out drought-hardy breeds, such as the Goldtone Apple Tree. These varietals can withstand extended dry conditions without sustaining damage. “Gardeners in desert —— (145) will appreciate the Goldtones in particular,” noted Roja. “And —– (146) might also be interested in our new Q7 rose bushes, which thrive in a similar climate.”
146.

he

she

we

they

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online