TOEIC ETS 2022 – Test 5 – Question 125

Đinh Hải Dương
16.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


It is recommended that clients book the Desert Rose Ballroom for their event more than four months_____,

over time

in advance

up to now

far ahead

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online