TOEIC ETS 2022 – Test 5 – Question 143

Đinh Hải Dương
16.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Morlon Home Goods Set to Open
TISDALE (2 April) Morlon Home Goods will open this Friday in a 130 square meter space on Waverly Road that was formerly —– (143) by Binkleys Market. The store features home decor items, such as lamps, wall art, and small furniture from around the globe, all at affordable prices. “Morlon has a great variety of attractive items for the modern home. Our inventory changes —– (144). Patrons like to stop in often to see what is new,” said Naoko Sasaki, the chain’s marketing director. This is the first Morlon in the local area. —– (145). A grand opening —– (146) featuring free food, giveaways, and discount coupons will be held on Saturday, 13 April from 10:00 A.M. to 6:00 P.M.
143.

occupation

occupied

occupy

occupying

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online