TOEIC ETS 2022 – Test 8 – Question 132

Đinh Hải Dương
22.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Welcome to Dining-Ticket, the online service that delivers high-quality, delicious meals to your —– (131). To start —– (132) Dining-Ticket, simply enter your location to view your local delivery options. Next, filter the information by your desired price range, cuisine type, or by the restaurant name. Then, track your order as it is transported by a Dining-Ticket delivery person. —– (133). To enjoy your favorite restaurant fare from the —– (134) of your own home, try Dining-Ticket today!

132.

usage

using

usable

users

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online