TOEIC ETS 2023 – Test 1 – Question 116

Đinh Hải Dương
17.12.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


The personnel department will —— only those applicants who have five or more years of experience for the position.

participate

consider

grant

make

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online