TOEIC ETS 2023 – Test 2 – Question 120

Đinh Hải Dương
20.12.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống


The CEO hopes that the consultant’s advice will ultimately ______ higher profits for the company.

yield

submit

invent

resolve

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online