[HUST] Giải đề cương xác suất thống kê: 1.11

PREW.VN
29.11.2023

Câu 1

Thực hiện một phép thử tung 2 con xúc xắc, rồi ghi lại số chấm xuất hiện trên mỗi con. Gọi x, y là số chấm xuất hiện tương ứng trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Ký hiệu không gian mẫu Ω = {(x, y) : 1 ≤ x, y ≤ 6}. Hãy liệt kê các phần tử của các sự kiện sau:

(a) A : “tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 8”;
(b) B : “có ít nhất một con xúc xắc ra mặt 2 chấm”;
(c) C : “con xúc xắc thứ nhất có số chấm lớn hơn 4”;
(d) A + B, A + C, B + C, A + B + C, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn;
(e) AB, AC, BC, ABC, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn.

ID: 14078
Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x