Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số nhiều biến số - Cực trị của hàm số nhiều biến số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số nhiều biến số - Cực trị của hàm số nhiều biến số 2
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tính các cực trị của hàm số

\[z = xy + \frac{{50}}{x} + \frac{{20}}{y}\,\,\left( {x,y > 0} \right)\].

Xem đáp án

Câu 2

Xem đáp án