Chuyên mục: TOEIC part 1 - tranh tả người |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 1 - tranh tả người | 54
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe đoạn hội thoại và chọn một câu phát biểu đúng nhất mô tả những gì bạn nhìn thấy trong hình ảnh.


00:00

A

B

C

D

Xem đáp án

Câu 2

Nghe đoạn hội thoại và chọn một câu phát biểu đúng nhất mô tả những gì bạn nhìn thấy trong hình ảnh.


00:00

A

B

C

D

Xem đáp án

Câu 3

Nghe đoạn hội thoại và chọn một câu phát biểu đúng nhất mô tả những gì bạn nhìn thấy trong hình ảnh.


00:00

A

B

C

D

Xem đáp án

Câu 4

Nghe đoạn hội thoại và chọn một câu phát biểu đúng nhất mô tả những gì bạn nhìn thấy trong hình ảnh.


00:00

A

B

C

D

Xem đáp án

Câu 5

Nghe đoạn hội thoại và chọn một câu phát biểu đúng nhất mô tả những gì bạn nhìn thấy trong hình ảnh.


00:00

A

B

C

D

Xem đáp án