TOEIC ETS 2022 – Test 1 – Question 146

PREW.VN
17.10.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

To: Lakshmi Aiyar
From: info@healthonity.com
Date: February 8
Subject: Healthonity Dental

Dear Ms. Aiyar,

We, the dental health professionals of the Healthonity Dental Center, are —– (143) to introduce our just-opened practice. We aim to provide access to the largest team of dental specialists in the region. On our Web site, you can see a comprehensive list of the procedures we offer. —– (144). The members of our practice share a passion for helping people maintain beautiful and healthy smiles.

Contact our center today at 305-555-0121 —– (145) an initial evaluation. All first-time —– (146) will benefit from a 50 percent discount on the cost through the end of the month.

Sincerely,
The Team at Healthonity Dental Center

 

shoppers

residents

patients

tenants

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online