TOEIC ETS 2022 – Test 10 – Question 136

Đinh Hải Dương
27.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Fishing Village to Become Bustling Port
DODOMA (14 April)-The unassuming town of Kikole, on the Tanzanian coast, is set to become a fully equipped port after an increase in _____ (135) in the region. The government has recently designated the area as a business district. This _____ (136) attract new businesses and further spur economic growth. One firm, Marina International Shipping, has already announced plans to open a hub there. _____ (137).
A number of government officials have recently expressed opposition to the plan. _____ (138), with the needed finances already secured, it seems certain that the project will move forward.
136.

is meant to

means to

meaning to

is meant for

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online