TOEIC ETS 2022 – Test 6 – Question 138

Đinh Hải Dương
19.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

To: Certain Boutique <info@certainboutique.co.uk>
From: Premium Thai Candles ‹orders@prethaican.com>
Date: October 28
Subject: Order status
Dear Customer,
We are delighted —– (135) you as a customer of Premium Thai Candles. Your wholesale order for 40 boxes of candles is being processed. —– (136).
Most of your order is currently in stock and will arrive in the United Kingdom within ten days. —– (137), please be advised that the rose-scented candles are on back order. They will be available three weeks from now, and we will ship them as soon as possible.
We sincerely hope that you are happy with your —– (138) order as a new customer of Premium Thai
Candles.
Best,
Samaraya Sharma
138.

proper

usual

initial

rapid

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online