XSTK – DMH 10

PREW.VN
27.10.2023

Câu 1

Trong một phép thử cho ba sự kiện A, BC độc lập trong tổng thể với \(P\left( A \right) = 0,7;\;P\left( B \right) = 0,6\) và \(P\left( C \right) = 0,8\). Biết có đúng một trong ba sự kiện xảy ra, tính xác suất để:

(a) sự kiện B không xảy ra

(b) sự kiện BC không xảy ra

(làm tròn đến chữ số thập phân 3 chữ số sau dấu phẩy)

0,024

0,188

0,809

0,298

ID: 4430
Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x