TOEIC ETS 2022 – Test 8 – Question 143

Đinh Hải Dương
22.11.2023

Câu 1

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

From: Joanna Markian
To: All management staff
Subject: Meeting with Adacorp leadership
Date: 11 January
Dear Credulux colleagues,
Please be advised that our Wednesday Board of Directors meeting will focus on the —– (143) company merger with Adacorp Ltd. We will be joined by Adacorp’s CEO and several managers as well as members of both companies’ legal teams. —– (144).
The purpose of this meeting is to clarify the timeline of the merger process. —– (145) with questions for our Board of Directors will be given ample time to ask them. —– (146), I would like to request that all nonurgent agenda items be saved for our management team meeting in early February.
Sincerely,
Joanna Markian

143.

selected

upcoming

occasional

assorted

Xem đáp án
Thêm tìm kiếm câu hỏi theo ID

Tài liệu thi thử
MIỄN PHÍ

  • 1 Tài liệu phong phú, đầy đủ bao phủ các kỳ thi 
  • 2 Thi thử online có kết quả, thống kê chi tiết, giải thích cặn kẽ
  • 3 Khóa học online dễ hiểu, phương pháp giảng dạy độc đáo
Đăng ký tài khoản để luyện thi cùng Prew
Bài giảng các kỹ năng
Học sinh, sinh viên hài lòng
Tài liệu, đề thi thử online